Giỏ hàng

SODICK S0

Thương hiệu: SODICK
Tấm dẫn điện cho máy cắt dây EDM Sodick

Số lượng

Tấm dẫn điện cho máy cắt dây EDM Sodick

Tấm dẫn điện
Hình ảnhMã SPOrignal P/No.Kích thướcVị tríỨng dụng
S0013080316Φ18X10Cao hơnAP150. AW. BF. EPOC~W series Guide unit 83 / AWT type
S0023080314Φ18X14Thấp hơnAP150. AW. BF. EPOC~W series Guide unit 83.84 / AWT type
S003S308031816X10Cao hơnEPOC~W. G. GW. GOW series Guide unit 84 / AWT type Material : Silver tungsten
S003T308031816X10Cao hơnEPOC~W. G. GW. GOW series Guide unit 84 / AWT type Material : Cermet
S004S308032414X11X12Cao hơnAW. AP150. BF. EPOC series Guide unit 85-3 / AWT type Material : Silver tungsten
S005LS308030712.5X14X11.7Cao hơnAW. AP150. BF. EPOC series Guide unit 85-2.3 / Manual type Material : Silver tungsten
S005RS308030812.5X14X11.7Cao hơnAW. AP150. BF. EPOC series Guide unit 85-2.3 / Manual type Material : Silver tungsten
S005LT308030712.5X14X11.7Cao hơnAW. AP150. BF. EPOC series Guide unit 85-2.3 / Manual type Material : Cermet
S005RT308030812.5X14X11.7Cao hơnAW. AP150. BF. EPOC series Guide unit 85-2.3 / Manual type Material : Cermet
S006S308031112.5X19X11.6Thấp hơnAW. BF. EPOC~W. GO. GW series Guide unit 85-2.3 type Material : Silver tungsten
S008S3080320Φ12X20.6Thông thườngAP150 series Guide unit KM-3 type Material : Silver tungsten
S009S3080301Φ10X8X30Thông thườngA. AP. AQ. AW. EPOC series Guide unit 86-1 type Material : Silver tungsten
S0103085936 3080972 30845924.8X40X20Thông thườngA. AP. AQ. AW. EPOC series Guide unit 87-3 type
S010G3085936 3080972 30845924.8X40X20Thông thườngA. AP. AQ. AW. EPOC series Guide unit 87-3 type TiN coated – Gold color
S010L3085936 3080972 30845924.8X40X20Thông thườngA. AP. AQ. AW. EPOC series Guide unit 87-3 type TiAIN coated – Grey color

Tài khoản Giỏ hàng Trang chủ Facebook Youtube TOP