Giỏ hàng
Collection Horizontal Image

Tất cả sản phẩm

Cognex In-Sight Laser Profiler
Thiết bị quét 3D laser profiler
Cognex 3D-A5000 Series
Thiết bị quét 3D
Cognex MX-100 Series
Thiết bị đọc mã vạch dùng với smartphone
Cognex MX-1502 Series
Thiết bị đọc mã vạch dùng với smartphone
Cognex MX-1000 Series
Thiết bị đọc mã vạch dùng với smartphone
Ống kính VSTECH soi đáy vật thể VS-WA SERIES
Ống kính camera công nghiệp
Ống kính telecentric VSTECH độ phân giải cao VS-TCT SERIES
Ống kính camera công nghiệp
Ống kính telecentric VSTECH zoom quang cho cảm biến 1.1'' VS-TEV SERIES
Ống kính camera công nghiệp
Ống kính telecentric VSTECH zoom quang học VS-THV(1.1) SERIES
Ống kính camera công nghiệp
Ống kính VSTECH cảm biến CMOS dòng VS-H/3CMOS SERIES
Ống kính camera công nghiệp
Ống kính VSTECH chiếu sáng hồng ngoại VS-H1-SWIR SERIES
Ống kính camera công nghiệp
Ống kính VSTECH thay đổi cửa điều sáng VS-MCH1 SERIES
Ống kính camera công nghiệp
Ống kính VSTECH tiêu cự cố định VS-H-IRC/11 SERIES
Ống kính camera công nghiệp
Ống kính Kowa 8mm LM8HC-V
Ống kính camera công nghiệp
Ống kính Kowa 50mm LM50HC-V
Ống kính camera công nghiệp
Tài khoản Giỏ hàng Trang chủ Facebook Youtube TOP