Giỏ hàng
Thương hiệu
Loại sản phẩm

ĐỒNG HỢP KIM TẤM CUỘN

Đồng thau dạng tấm cuộn C2680
Đồng thau
Hợp kim đồng tấm cuộn Cu-Cr-Zr
Hợp kim đồng
Hợp kim đồng tấm cuộn Cu-Fe-P
Hợp kim đồng
Hợp kim đồng tấm cuộn Cu-Ni-P
Hợp kim đồng
Hợp kim đồng tấm cuộn Cu-Ni-Si
Hợp kim đồng
Hợp kim đồng tấm cuộn Cu-Sn-P
Hợp kim đồng
Tài khoản Giỏ hàng Trang chủ Facebook Youtube TOP