Giỏ hàng
Thương hiệu
Loại sản phẩm

Cảm biến tiệm cận

Cảm biến tiệm cận (loại vỏ kim loại)
Cảm biến tiệm cận
Cảm biến tiệm cận IFM
Cảm biến tiệm cận
Cảm biến tương tự
Cảm biến tiệm cận
Dải làm việc cố định
Dải làm việc
Dải làm việc việc xa
Dải làm việc
Dạng khe slot
Kích thước
Dùng trong không gian hạn chế
Cảm biến tiệm cận
Kiểu vòng và ống
Kích thước
Loại chịu áp lực
Kích thước
Môi trường nhiệt độ cao tới 180 ° C
Môi trường sử dụng
Phát hiện trạng thái không an toàn
Môi trường sử dụng
Tiêu chuẩn an toàn thực phẩm
Cảm biến tiệm cận
Truyền thông IO-Link
Cảm biến tiệm cận
Ứng dụng hàn
Ứng dụng
Ứng dụng phát hiện kim loại màu
Ứng dụng
Tài khoản Giỏ hàng Trang chủ Facebook Youtube TOP