Giỏ hàng
Thương hiệu
Loại sản phẩm

WIDIN

Dao phay ngón dùng cho vật liệu thép
Dao phay ngón Cacbit phay thép cứng
Dao phay ngón dùng cho vật liệu thép độ cứng đến 45HRC
Dao phay ngón Cacbit phay thép cứng đến 45HRC
Dao phay ngón WIDIN
Dao phay ngón dùng cho vật liệu thép có độ cứng từ 50HRC đến 70HRC
Dao phay ngón Widin dùng cho vật liệu thép độ cứng từ 25-45HRC
Dao phay ngón Widin dùng cho vật liệu thép cứng
Dao phay ngón Widin Zamus Classic
Dao phay ngón Cacbit phay thép cứng 30HRC-55HRC
Dao phay ngón Widin Zamus Star
Dao phay ngón Cacbit phay thép cứng
Dao phay ngón Widin-Zamus Copper-mate
Dao phay ngón Cacbit chuyên dùng cho đồng phi kim
Dao phay ngón Widin-Zamus Gra-mate
Dao phay ngón Cacbit chuyên dùng cho graphite
Dao phay ngón Widin-Zamus Sus-mate
Dao phay ngón Cacbit chuyên dùng cho inox
Mũi khoan hợp kim Power Widin
Mũi khoan hợp kim
Mũi khoan hợp kim POWER-Max-Widin
Mũi khoan hợp kim
Mũi Taro hợp kim Widin
Mũi Taro hợp kim
Mũi Taro thép gió Widin
Mũi Taro thép gió
POWER-Max-Widin合金钻头
合金钻头
宽幅立铣刀适用于硬度为 25-45HRC 的钢材
铣床
Tài khoản Giỏ hàng Trang chủ Facebook Youtube TOP