Giỏ hàng

Giải quyết tranh chấp

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có tranh chấp, Công ty Azcom sẽ cùng các bên bên liên quan trao đổi và giải quyết bằng thương lượng.

Nếu không sự việc không giải quyết được bằng thương lượng thì sẽ được đưa ra giải quyết tại Trọng tài Kinh tế thành phố Hà Nội.

Phán quyết của trọng tài là cuối cùng và các bên có trách nhiệm tuân thủ.

Tài khoản Giỏ hàng Trang chủ Facebook Youtube TOP