Giỏ hàng

Phụ kiện Pulley E cho máy cắt dây EDM Sodick

Thương hiệu: SODICK
Phụ kiện Pulley E cho máy cắt dây EDM Sodick

Số lượng

Phụ kiện Pulley E cho máy cắt dây EDM Sodick

Phụ kiện khác
Hình ảnhMã SPĐường kínhVị tríỨng dụng
S400Φ25Pulley EAP. AW. BF. EPOC series Stainless flate type without groove
S400C2Φ25Pulley EAP. AW. BF. EPOC series Ceramic with 2mm groove
S400C2SΦ25Pulley EAP. AW. BF. EPOC series Ceramic with 2mm groove
S400C6Φ25Pulley EAP. AW. BF. EPOC series Ceramic with 6mm groove
S400C6SΦ25Pulley EAP. AW. BF. EPOC series Ceramic with 6mm groove
S400CFΦ25Pulley EAP. AW. BF. EPOC series Ceramic flat type without groove
S400CFSΦ25Pulley EAP. AW. BF. EPOC series Ceramic flat type with out groove
S400-1Φ25Pulley EAP. AW. BF. EPOC series Stainless flate type without groove Roller for S400set
S400-2 ShaftAP. AW. BF. EPOC series For pulley AS-5543
S400-3 Rubber sealAP. AW. BF. EPOC series For pulley AS-5543
S400-4 CoverAP. AW. BF. EPOC series For pulley AS-5543
S400-516×18BearingAP. AW. BF. EPOC series Bearing SS626LLB for pulley AS-5543
S405 UpperAP200 series Belt wire roller
S405S UpperAP200 series Belt wire roller

Tài khoản Giỏ hàng Trang chủ Facebook Youtube TOP