Giỏ hàng

SODICK S10

Thương hiệu: SODICK
Đầu dẫn hướng dây cho máy cắt dây EDM Sodick

Số lượng

Đầu dẫn hướng dây cho máy cắt dây EDM Sodick

Đầu dẫn dây
Hình ảnhMã SPOrignal P/No.Đường kínhVị tríỨng dụng
S1003083335 3082983 3081437 3081436 3083330 3081934Φ0.07 Φ0.11 Φ0.16 Φ0.21 Φ0.26 Φ0.31Thông thườngA. AF. AP. AQ. BF. EPOC. EXC. JL. PGW series 86-1. 90-1 guide unit with 86/97 AWT type
S1013081239 3080046 3080053 3080047 3080629 3080062Φ0.07 Φ0.11 Φ0.16 Φ0.21 Φ0.26 Φ0.31Thông thườngA. AF. AP. AQ. BF. EPOC. EXC. JL. PGW series 86-1. 90-1 guide unit with 86/97 AWT type
S1023080237 3080240 3080244 3080248 3080250Φ0.11 Φ0.16 Φ0.21 Φ0.26 Φ0.31Thông thườngAP. AW. BF. EPOC series Guide unit 83.84.85.KM Manual type
S1033080998 3080999 3081000 3080990 3080991Φ0.11 Φ0.16 Φ0.21 Φ0.26 Φ0.31Thấp hơnA. AF. AP. AQ. BF. EPOC. EXC. JL. PGW series Common for standard / Manual type Lower for guide unit 87-3 / AWT type
S103L3081717 3081490 3081136 3081138 3081139Φ0.11 Φ0.16 Φ0.21 Φ0.26 Φ0.31Thông thườngA280. A320L. A— series Upper for guide unit 87-3L AWT tapper type
S1043080210 3080213 3081219 3080223 3080225Φ0.11 Φ0.16 Φ0.21 Φ0.26 Φ0.31Thông thườngAQ. A. EPOC. AP. BF. JL. PGW. EXC series Guide unit 83.84.85.86.90 type AWT type
S104-13080229 3085043Φ0.40 Φ0.60Thông thườngAQ. A. EPOC. AP. BF. JL. PGW. EXC series Guide unit 83.84.85.86.90 type AWT type
 S1063080065Φ0.80Thấp hơnSub guide C Guide unit 86-1 type AWT type
 S106-1 Φ0.80Thấp hơnSub guide C Guide unit 87-1 / AWT type
S1073082266Φ0.32Cao hơnSub guide D Guide unit 86-1.87-1.90-1.90-3 AWT type
S1083082269Φ2.00Cao hơnSub guide C1 Guide unit 86-1.87-1.90-1.90-3 AWT type
 S108-13082269Φ0.75Cao hơnSub guide C1 Guide unit 86-1.87-1.90-1.90-3 AWT type

Tài khoản Giỏ hàng Trang chủ Facebook Youtube TOP