Giỏ hàng

SEIBU SE02

Thương hiệu: SEIBU
Tấm dẫn điện cho máy cắt dây EDM Seibu

Số lượng

Tấm dẫn điện cho máy cắt dây EDM Seibu

Tấm cách điện
Ảnh Sản PhẩmCode No.Orignal P/No.Kích thướcVị tríỨng dụng

SE0215417819Φ20xΦ6×10CommonEW- B. E series EWP-A series Manual type

SE0224456239Φ20xΦ12×28CommonEW. APC series Manual. AWF type Refer to 4435332

SE02344690137x20x20CommonEW-A5. A5S. A7S. C5S3 series AWF type

SE023G44690137x20x20CommonEW-A5. A5S. A7S. C5S3 series AWF type

SE02444637197x15x20CommonEW-K2. SK series Manual. AWF type Referto4469012

SE024G44637197x15x20CommonEW-K2. SK series Manual. AWF type

Tài khoản Giỏ hàng Trang chủ Facebook Youtube TOP