Giỏ hàng

SEIBU SE11

Thương hiệu: SEIBU
Đầu dẫn hướng dây cho máy cắt dây EDM Seibu

Số lượng

Đầu dẫn hướng dây cho máy cắt dây EDM Seibu

Đầu dẫn dây
Ảnh Sản PhẩmCode No.Orignal P/No.Kích thướcVị tríỨng dụng

SE1114440400-7
4440400-8
4440400-9
Φ0.21
Φ0.26
Φ0.31
CommonEW-A. M series AWF type Ceramic isolator plate

SE1134433681-4
4433681-5
4433681-6
Φ0.21
Φ0.26
Φ0.31
CommonEW-A series AWF type Ceramic isolator plate

SE1143438115Φ0.21
Φ0.26
Φ0.31
CommonEW-A5S. A7S. C5S3. M series AWF type UD dies

SE1154461551Φ0.21
Φ0.26
Φ0.31
CommonEW-A5S. A7S. C5S3 series AWF type / LD dies SW=15 / L=30

SE1164458910Φ0.21
Φ0.26
Φ0.31
CommonEW-A5S. A7S. C5S3. M series AWF type LLD dies

Tài khoản Giỏ hàng Trang chủ Facebook Youtube TOP