Giỏ hàng

FANUC F30

Thương hiệu: FANUC
Tấm cách điện bằng gốm cho máy cắt dây EDM Fanuc

Số lượng

Tấm cách điện bằng gốm cho máy cắt dây EDM Fanuc

Tấm cách điện
F301A290-8005-X722 LowerL series Manual type / Ceramic plate
F302A290-8021-X70956x73x10TLowerO. P. Q. R. T. W series Ceramic plate
F303A290-8032-X33439×73.6x12TLowerW-4 series AWF type / Ceramic plate
F303WA290-8048-X33356x73x10TLowerW-3 series Semi-AWF type / Ceramic plate
F304A290-8021-X60251x33x29TUpperO. P. Q. R. T. W series Ceramic plate
F304AA290-8037-X69251x31x30TUpperO. P. Q. R. T. W series Ceramic plate
F305A290-8101-X50940x40x34TUpperα-A. B series Ceramic plate
F305AA290-8102-X60027x70x48TUpperα-A. B series AWF type / Guide base
F305BA290-8110-X60027x70x35TUpperα-iA series Guide base
F306A290-8101-X312Φ72x15TLowerα-A. B. C series Type A / Material : Ceramic
F306AA290-8110-Y312Φ72x10TLowerα-A. B. C series Type B / Material : Ceramic

Tài khoản Giỏ hàng Trang chủ Facebook Youtube TOP