Giỏ hàng

FANUC F00

Thương hiệu: FANUC
Tấm dẫn điện cho máy cắt dây EDM Fanuc

Số lượng

Tấm dẫn điện cho máy cắt dây EDM Fanuc

Tấm dẫn điện
PictureCode No.Orignal P/No.DimensionPositionApplication
F001A97L-0001-0664Φ25xΦ9×10LowerO. P. Q. R. T. V. W1.2.3.4 series AWF type
F002A97L-0126-0001Φ16xΦ6×6.3CommonO. P. Q. R. T. V. W1.2.3.4 series Manual type
F003A290-8008-X107Φ8xΦ4×10CommonK. l. N. M series
F004A290-8032-Z882Φ16xΦ6×6.3CommonW1.2.3.4 series AWF type
F005A290-8101-X7502.8×7.7×23Commonα-0A. 1A. 0B. 1B series Manual & AWF type
F006A290-8110-X7504x12x30Commonα-C. iA. iB series Manual & AWF type
F006-1A290-8110-X7504x12x23Commonα-C. iA. iB series Manual & AWF type
F006-2A290-8110-X7503x12x30Commonα-0B. 0C series Manual & AWF type>
F007A290-8048-X759Φ15xΦ6x6HUpperW-0 series

Tài khoản Giỏ hàng Trang chủ Facebook Youtube TOP