Giỏ hàng

CHARMILLES C2

Thương hiệu: CHARMILLES
Nắp chụp nước cho máy cắt dây EDM Charmilles

Số lượng

Nắp chụp nước cho máy cắt dây EDM Charmilles

Nắp chụp nước
Ảnh Sản PhẩmCode No.Orignal P/No.Kích thướcVị tríỨng dụng

C201100.432.351Φ33.5xΦ7×15.5CommonRobofil 3xx. 5xx series Replaced to 421.290~292 & 444.725~727

C202100.443.733M45x1.5x11HCommonRobofil 3xx. 5xx series Plastic nut

C203100.446.021M45x1.5x12H ID=5.5NozzleRobofil 3xx. 5xx. 1020. M series Flat nozzle standard type

C204100.447.011M45x1.5x19HUpperRobofil 3xx. 5xx series Plastic nut

C205100.448.473M45x1.5x11H ID=5.5NozzleRobofil 3xx. 5xx series Flat nozzle type

C206100.449.031M45x1.5x12H ID=7.0NozzleRobofil 3xx. 5xx. 1020. M series Standard nozzle type

C207135.001.194 NutRobofil 3xx. 5xx. 1020. M series Clamping nut

C208100.431.787ID=1.8NozzleRobofil series Threading nozzle of ceramic

C209100.431.958ID=0.8NozzleRobofil series Threading nozzle of ceramic

C210135.001.193ID=6.0NozzleRobofil 3xx. 4xx. xx40 series

C211135.001.194 NutRobofil 3xx. 4xx. xx40 series Clamping nut

C212135.005.18930xΦ12x33HLowerRobofil series Lower head

C213135.006.394M22x1NutRobofil series Locking nut

C214135.006.840ID=6.0NozzleRobofil series

C215135.011.828ID=6.0NozzleRobofil series

C216200.542.64630xΦ6.0x33HLowerRobofil 3xx. 4xx series Nozzle for lower head

C217200.542.917M45x1.5×21Upper nozzleRobofil 1xx. 3xx. 5xx. 10xx. M/F series

C218200.641.61730xΦ6.0x33HLowerRobofil 3xx. 4xxF series Nozzle for lower head

C218L200.641.61730xΦ6.0x33HLowerRobofil 3xx. 4xxF series Nozzle for lower head

C219204.455.850Φ32xΦ12.3×15.5CommonRobofil 3xx. 5xx series Taper nozzle with SUS cover

Tài khoản Giỏ hàng Trang chủ Facebook Youtube TOP