Giỏ hàng

CHARMILLES C3

Thương hiệu: CHARMILLES

Phụ kiện khác cho máy cắt dây EDM Charmilles

Số lượng

Phụ kiện khác cho máy cắt dây EDM Charmilles

Phụ kiện khác
Ảnh Sản PhẩmCode No.Orignal P/No.Kích thướcVị tríỨng dụng

 

C301– – -.342.997 CoverRobofil 3xx. 5xx. 1020. M series (20pcsset)for444.820

C302100.343.525  Robofil 3xx. 5xx series Contact brush annealing Ref. 100.342.185

C303– – -.351.624 ArmRobofil 3xx. 5xx series

C304100.432.353  Robofil 3xx. 5xx series Shaft for pinch roller

C305100.432.545Φ14.5xΦ2.5 11HUpperRobofil 3xx. 5xx series Swivel nut

C306200.434.00219×25LowerRobofil 2xx. 3xxF series Contact support lower head

C307100.434.447Φ30xΦ12×6Cutter Z16Robofil 2xx. 3xxF series Cutter Z16

C308200.434.475  Robofil x30F. x40F series Sapphire holder

C309100.434.52516mmL Robofil 3xx. 5xx. 10xx series Contact brush of holder-342.185 Material : Copper tungsten alloy

C310100.441.27519x10x0.8T 19x10x1.0T Robofil 3xx. 5xx series Centering eye from tungsten carbide

C311100.444.72815x15x24LowerRobofil 1xxx. 1020. M series Contact support M

C312100.444.744Φ14.5xΦ3.4 11HUpperRobofil 3xx. 5xx. 1020. M series Swivel nut

C313100.444.75013x17x24UpperRobofil 2xx. 3xx. 5xx. 1xxx. M series Contact support

C314104.447.530M4x19+M6UpperRobofil 2xx. 3xx. 5xx. 1xxx. M series Current transmitter

C315100.444.760Φ14.5xΦ1.6 11HLowerRobofil 2xx. 3xx. 5xx. 1020. M series Swivel nut

C316100.445.423Φ34xΦ0.8 45HCommonRobofil 3xx. 5xx. 10xx series Spring for upper & lower water nozzle

C317100.446.201Φ35xΦ1.0 25HLowerRobofil series Spring for lower water nozzle

C318100.447.060Φ35xΦ1.2 33HCommonRobofil series Spring for upper water nozzle

C319100.446.68716x15x6TLowerRobofil 3xx. 5xx series Contact brush

 

C320100.446.73670×9CableRobofil 2xx. 3xx. 5xx series Ground cable of contact brush (446.687)

C321100.447.762  Robofil 2xx. 3xx. 5xx series Geared wheel

C322100.448.679Φ20x16HLowerRobofil 3xx. 5xx series Contact sleeve

C323100.542.999Φ40xΦ12x6TPulleyRobofil 330F series Driving pulley of Lower head suitable Tungsten carbide

C323G100.542.999Φ40xΦ12x6TPulleyRobofil 330F series Driving pulleu of Lower head suitable TiN coated : Gold color

C325100.942.00815x300mm Robofil 3xx. 5xx. 1020. 1030F series Ground cable

C326130.003.362Φ20xΦ16/12 19HLowerRobofil 3xx. 5xx series Lower hjead

C327135.001.012Φ8/7.7xΦ2.3 H14 (3+8+3) Robofil 330F series Tungsten carbide Counter knife / Ref. —542.998

C328135.001.191 LowerRobofil 2xx. 3xx. 5xx series Stainless sleeve nut for lower guide

 

C329135.006.130  Robofil 440CC series Power cable

 

C330200.422.54327.75×34.5HLowerRobofil 3xx. 5xx series Plastic casing box

C331200.422.631  Robofil 3xx. 5xx series Cover for Mill

C332200.448.671Φ14.5xΦ1.7 11HLowerRobofil 1020.1 series Swivel nut

C333200.448.672Φ14.5xΦ3.5 11HUpperRobofil 1020.1 series Swivel nut

C334200.434.00225×19LowerRobofil 230. 330F series Contact support lower head

C335200.442.870Φ14.5xΦ3.5 11HUpperRobofil 2xx. 3xx. 5xx. 1020. M series Swivel nut

C336200.442.871Φ14.5xΦ1.6 11HLowerRobofil 2xx. 3xx. 5xx. 1020. M series Swivel nut

C337200.448.792Φ9.0×4.1HCutterRobofil 1xx. 3xx. 5xx. 10xx. M/Fseries Material:CermitorTungstencarbide Ref. 442.848

C338200.441.1920.7x15x3545 Robofil 1000. 1020 series Belt for spool drive-one side black

C339200.447.8050.7x20x485 Robofil 1000. 1020 series Belt for spool drive-one side black

C340200.542.918Φ14.5xΦ3.5 16HUpperRobofil 2xx. 3xx. 5xx. 1020. M series Swivel nut

C341200.544.240  Robofil 3xx. 5xx. 1020. 1030F series Brake roller empty

C342204.448.200  Robofil 1xx. 2xx. 4xx. 1020. M series Ceramic roller subassembly

C345135.009.523  Robofil series

C346200.543.838  Robofil series

C351100.441.726  Robofil 3xx. 5xx. 1020. 1030F series Flushing nozzle spring

C352100.542.854  Robofil 3xx. 5xx. 1020. 1030F series Pressure spring

C353100.543.287  Robofil 3xx. 5xx. 1020. 1030F series Lower head spring

Tài khoản Giỏ hàng Trang chủ Facebook Youtube TOP