Giỏ hàng

CHARMILLES C10

Thương hiệu: CHARMILLES

Đầu dẫn hướng dây cho máy cắt dây EDM Charmilles

Số lượng

Đầu dẫn hướng dây cho máy cắt dây EDM Charmilles

Đầu dẫn dây
Ảnh Sản PhẩmCode No.Orignal P/No.Kích thướcVị tríỨng dụng

 

C101C100.431.022
200.431.114
200.431.112
100.432.511 200.432.512
Φ 0.102
Φ 0.152
Φ 0.202
Φ 0.252
Φ 0.302
UpperRobofil series Ceramic housing+diamond insert (OD6.0 x 4.0mmT)

 

C102C100.431.027
200.431.124
200.431.122
100.430.586 200.432.814
Φ 0.102
Φ 0.152
Φ 0.202
Φ 0.252
Φ 0.302
LowerRobofil series Ceramic housing+diamond insert (OD5.0 x 4.0mmT)

C101100.431.022
200.431.114
200.431.112
00.432.511
200.432.512
Φ 0.102
Φ 0.152
Φ 0.202
Φ 0.252
Φ 0.302
UpperRobofil series Stainless housing+diamond insert (OD6.0 x 4.0mmT)

C102100.431.027
200.431.124
200.431.122
100.430.586 200.432.814
Φ 0.102
Φ 0.152
Φ 0.202
Φ 0.252
Φ 0.302
LowerRobofil series Stainless housing+diamond insert (OD5.0 x 4.0mmT)

 

C107204.339.860
204.339.850 204.339.840
Φ 0.202
Φ 0.252
Φ 0.302
LowerRobofil 230. 330 series

 

Tài khoản Giỏ hàng Trang chủ Facebook Youtube TOP