Giỏ hàng

MŨI KHOAN SÂU GHÉP MẢNH BOTEK - DÒNG BTA

Thương hiệu: BOTEK
  • Hệ thống khoan sâu BTA là hệ thống khoan sâu dành cho máy khoan chuyên dụng với nguồn cung cấp chất làm mát bên ngoài và phoi được loại bỏ ở bên trong qua ống dẫn.

Số lượng

Mũi khoan sâu ghép mảnh Botek - dòng BTA

Hệ thống khoan sâu BTA là hệ thống khoan sâu dành cho máy khoan chuyên dụng với nguồn cung cấp chất làm mát bên ngoài và phoi được Kiểu bỏ ở bên trong qua ống dẫn.

BOTEK BTA SYSTEM.jpg

Cách hoạt động của hệ thống khoan sâu dòng BTA.

Mũi khoan sâu ghép mảnh theo hệ thống BTA này được Botek phát triển với các kích thước đường kính từ phi 7.76mm đến 700mm và có thể cho phép khoan sâu tới 100 lần đường kính cần khoan.

BTA là hệ thống vì kết hợp ống túy và phần đầu khoan được lắp ráp bằng ren hoặc mặt bích. Có khá nhiều sự lựa chọn cho các bạn, tùy vào dòng máy, chi tiết cần gia công mà chúng ta có thể chọn 1 Kiểu đầu khoan khác nhau.

Đặc điểm nổi bật:

  • Phần đầu khoan cũng có dạng hàn mảnh hợp kim hoặc gắn mảnh như dao tiện hay phay.

  • Kết nối với ống tuýp bằng ren trong hoặc ren ngoài và mặt bích

BOTEK BTA SYSTEM STS.jpg

Đầu khoan có thể kết nối bằng hệ thống ren trong hoặc ren ngoài với ống dẫn.

Các kiểu khoan cho từng ứng dụng cụ thể của dòng BTA

Kiểu

Hình ảnh

Đường kính khoan

Đặc điểm

Kiểu 17

botek-gundrill-bta-type-17

7.76 – 15.50

Đầu khoan hàn hợp kim

Kết nối bằng cách hàn ma sát

Kiểu 18

botek-gundrill-bta-type-18

12.21 – 15.50

Đầu khoan hàn hợp kim

Kết nối bằng ren ngoài, 1 đầu ren

Kiểu 20

botek-gundrill-bta-type-20

14.51 – 36.99

Đầu khoan hàn hợp kim

Kết nối bằng ren trong, 1 đầu ren

Kiểu 11

botek-gundrill-bta-type-11

14.55 – 36.99

Đầu khoan gắn mảnh hợp kim

Kết nối bằng ren trong, 1 đầu ren

Kiểu 70B

botek-gundrill-bta-type-70B

25.00 – 65.00

Đầu khoan gắn mảnh hợp kim

Kết nối bằng ren trong, 1 đầu ren

Kiểu 12

botek-gundrill-bta-type-12

28.50 – 74.99

Đầu khoan gắn mảnh hợp kim

Kết nối bằng ren trong, 1 đầu ren

Kiểu 14

botek-gundrill-bta-type-14

15.61 – 65.00

Đầu khoan hàn hợp kim

Kết nối bằng ren ngoài, 4 đầu ren

Kiểu 61

botek-gundrill-bta-type-61

15.65 – 36.20

Đầu khoan gắn mảnh hợp kim

Kết nối bằng ren ngoài, 4 đầu ren

Kiểu 70A

botek-gundrill-bta-type-17

25.00 – 65.00

Đầu khoan gắn mảnh hợp kim

Kết nối bằng ren ngoài, 4 đầu ren

Kiểu 64

botek-gundrill-bta-type-64

28.71 – 74.99

Đầu khoan gắn mảnh hợp kim

Kết nối bằng ren ngoài, 4 đầu ren

Kiểu 43B

botek-gundrill-bta-type-43B

60.00 – 368.99

Đầu khoan gắn mảnh hợp kim

Kết nối bằng ren trong, 1 đầu ren

Kiểu 43A

botek-gundrill-bta-type-43A

60.00 – 198.999
từ 199.00 theo đơn

Đầu khoan gắn mảnh hợp kim

Kết nối bằng ren ngoài, 4 đầu ren

Kiểu 43F

botek-gundrill-bta-type-43F

199.00 - 368.99

Đầu khoan gắn mảnh hợp kim

Kết nối bằng mặt bích

Kiểu 13B

botek-gundrill-bta-type-13B

28.50 – 74.99

Đầu khoan gắn mảnh hợp kim

Kết nối bằng ren trong, 1 đầu ren

Kiểu 13A

botek-gundrill-bta-type-13A

28.71 – 74.99

Đầu khoan gắn mảnh hợp kim

Kết nối bằng ren ngoài, 4 đầu ren

Kiểu 34

botek-gundrill-bta-type-34

44.00 – 353.99

Đầu khoan gắn mảnh hợp kim

Kết nối bằng ren trong, 1 đầu ren

Kiểu 54

botek-gundrill-bta-type-54

47.00 – 353.99

Đầu khoan gắn mảnh hợp kim

Kết nối bằng ren ngoài, 4 đầu ren

Kiểu 35B

botek-gundrill-bta-type-35B

61.00 – 498.99

Đầu khoan gắn mảnh hợp kim

Kết nối bằng ren trong, 1 đầu ren

Kiểu 35A

botek-gundrill-bta-type-35A

61.00 – 223.99

Đầu khoan gắn mảnh hợp kim

Kết nối bằng ren ngoài, 4 đầu ren

Kiểu 35F

botek-gundrill-bta-type-35F

224.00 – 498.99

Đầu khoan gắn mảnh hợp kim

Kết nối bằng mặt bích

Kiểu 36

botek-gundrill-bta-type-36

60.00 – 250.00

Đầu khoan gắn mảnh hợp kim

Kết nối bằng ren trong, 1 đầu ren

Kiểu 33B

botek-gundrill-bta-type-33B

159.00 – 498.99

Đầu khoan gắn mảnh hợp kim

Kết nối bằng ren trong, 1 đầu ren

Kiểu 33A

botek-gundrill-bta-type-33A

159.00 – 498.99

Đầu khoan gắn mảnh hợp kim

Kết nối bằng ren ngoài, 4 đầu ren

Kiểu 33F

botek-gundrill-bta-type-33F

159.00 – 498.99

Đầu khoan gắn mảnh hợp kim

Kết nối bằng mặt bích

Kiểu 38

botek-gundrill-bta-type-38

20.00 – 222.99

Đầu khoan gắn mảnh hợp kim

Kết nối bằng ren trong, 1 đầu ren

Kiểu 58

botek-gundrill-bta-type-58

20.00 – 222.99

Đầu khoan gắn mảnh hợp kim

Kết nối bằng ren ngoài, 4 đầu ren

Kiểu 28

botek-gundrill-bta-type-28

55.00 – 412.99

Đầu khoan gắn mảnh hợp kim

Kết nối bằng ren trong, 1 đầu ren

Kiểu 48

botek-gundrill-bta-type-48

55.00 – 197.99

Đầu khoan gắn mảnh hợp kim

Kết nối bằng ren ngoài, 4 đầu ren

Kiểu 48

botek-gundrill-bta-type-48A

198.00 – 412.99

Đầu khoan gắn mảnh hợp kim

Kết nối bằng mặt bích

Kiểu 29

Max 60.00

 

Kiểu 56

botek-gundrill-bta-type-56

60.00 – 250.00

Đầu khoan gắn mảnh hợp kim

Kết nối bằng ren ngoài, 1 hay 4 đầu ren và bằng mặt bích

Tài khoản Giỏ hàng Trang chủ Facebook Youtube TOP