Giỏ hàng

Dao phay trụ ALB225-DLC

Thương hiệu: NS Tool
●Sử dụng lớp phủ DLC nguyên bản của NS TOOL phù hợp cho quá trình gia công trong thời gian dài.

Số lượng

Code
No.
(R)Radius(l)Length of Cut(l1)Under neck LengthType(D)Dia.(d2)Neck Dia.(γ)Neck Taper Angle(d)Shank Dia.(L)Overall Length
01-00668-03001R0.30.453B0.60.5612°460
01-00668-04001R0.40.64B0.80.7612°460
01-00668-05001R0.52A112°460
01-00668-05011R0.50.755B10.9512°460
01-00668-05013R0.50.7510B10.9512°460
01-00668-07501R0.753A1.512°460
01-00668-07511R0.751.17.5B1.51.4512°460
01-00668-07513R0.751.115B1.51.4512°460
01-00668-10001R14A212°460
01-00668-10011R11.510B21.9412°460
01-00668-10013R11.520B21.9412°460
01-00668-15001R1.56A312°660
01-00668-15011R1.52.515B32.8512°660
01-00668-15013R1.52.530B32.8512°670
01-00668-20001R28A412°670
01-00668-20011R2320B43.812°680
01-00668-20013R2340B43.812°690
01-00668-25001R2.510A512°680
01-00668-25011R2.53.525B54.812°680
01-00668-25013R2.53.550B54.812°6100
01-00668-30001R312A6690
01-00668-30011R3630B65.8690

Tài khoản Giỏ hàng Trang chủ Facebook Youtube TOP