Giỏ hàng

ABL-50S

Thương hiệu: ATC- Korea
  • Lực tăng dần mạnh - Hỗ trợ 130kgf trên 1 quả bóng (Dựa trên 5 kgf/㎠)
  • Có khả năng lên/hạ bắt buộc chỉ bằng cách bật/tắt van.
  • Có thể thay đổi thành bóng acetal để bảo vệ sản phẩm.
  • Tăng số lượng bóng theo lực tăng dần mong muốn.
  • Có thể cài đặt tại vị trí mong muốn trong trường hợp loại đơn. [Tuy nhiên, lực tăng dần loại đơn: 65 kgf ứng với 1 quả bóng (dựa trên 5kgf/㎠)]
Số lượng
Tài khoản Giỏ hàng Trang chủ Facebook Youtube TOP