Giỏ hàng

铜锌合金线

Vendor: Khác
|
铜锌合金线

Số lượng

铜锌合金线

American StandardEuropean StandardJapan StandardChinese Standard
C28000CuZn38/CW509LC28000H62
C27200CuZn37/CW508LC2720H63
C27000CuZn35/CW507LC2700H65
C26800CuZn32/CW508LC2680H68
C26000CuZn30/CW505LC2600H70
C24000CuZn20C2400H80
C23000CuZn15C2300H85
C22000CuZn10/CW501LC2200H90
Tài khoản Giỏ hàng Trang chủ Facebook Youtube TOP