Giỏ hàng

Bàn từ điện TURBO MAX-Mill

Thương hiệu: LIFTON
Model No.‘X’ = 50MM SQUARE
Standard Resin (S) or Patented all Solid Metal (M)LWHN (HD)N (RD)W1W2VAWT (Kgs)
EPMM’X’3020 – YZ3102406712102530220
380
400
415
440
 33
EPMM’X’4020 – YZ430181446
EPMM’X’5020 – YZ500211658
EPMM’X’6020 – YZ590242030/171
EPMM’X’8020 – YZ750302430/285
EPMM’X’3030 – YZ3103001612 52
EPMM’X’4030 - YZ430242059
EPMM’X’6030 -  YZ590322630/191
EPMM’X’8030 –YZ750403230/2108
EPMM’X’10030 - YZ990564430/2142
EPMM’X’4040  - YZ4304203628 84
EPMM’X’5040 – YZ480423492
EPMM’X’6040 – YZ590483830/1129
EPMM’X’8040 – YZ750604830/2154
EPMM’X’10040 – YZ990806430/2202
EPMM’X’5050 – YZ5004804938 130
EPMM’X’6050 – YZ590564430/1162
EPMM’X’8050 – YZ750705630/2193
EPMM’X’10050 – YZ990987830/2253
EPMM’X’6060 – YZ590600725830/1200
EPMM’X’8060 – YZ750907230/2239
EPMM’X’10060 – YZ99012610030/2313

Model No.‘X’ = 75MM SQUARE
Standard Resin (S) or Patented all Solid Metal (M)LWHN (HD)N (RD)W1W2VAWT (Kgs)
EPMM’X’3020 – YZ33723967642530220
380
400
415
440
 44
EPMM’X’4020 – YZ4258656
EPMM’X’5020 – YZ51310868
EPMM’X’6020 – YZ601121080
EPMM’X’8020 – YZ815161430/1124
EPMM’X’3030 – YZ33732796 62
EPMM’X’4030 - YZ425121077
EPMM’X’6030 -  YZ6011816111
EPMM’X’8030 –YZ815242030/1145
EPMM’X’10030 - YZ1029302430/2178
EPMM’X’4040  - YZ4254151612 99
EPMM’X’5040 – YZ5132016120
EPMM’X’6040 – YZ6012420145
EPMM’X’8040 – YZ815322630/1182
EPMM’X’10040 – YZ1029403030/2228
EPMM’X’12040 – YZ1205483630/3266
EPMM’X’5050 – YZ5135032520 149
EPMM’X’6050 – YZ6013024160
EPMM’X’8050 – YZ815403030/1226
EPMM’X’10050 – YZ1029504030/2278
EPMM’X’15050 – YZ1469756030/3439
EPMM’X’20050 – YZ19601008030/3585
EPMM’X’6060 – YZ6015913630 204
EPMM’X’8060 – YZ815483630/1266
EPMM’X’10060 – YZ1029604830/2328
EPMM’X’15060 – YZ1469907230/3518
EPMM’X’20060 – YZ19601209630/2691

 

Số lượng
Tài khoản Giỏ hàng Trang chủ Facebook Youtube TOP