Giỏ hàng

Bàn từ điện TURBO MAX-Rail

Thương hiệu: LIFTON
• Một biến thể của Turbo Max-Mill.
• Một cơ cấu kẹp nhanh với lực kẹp 18 T/M.
• không tiêu thụ điện trong quá trình vận hành thực tế.
• Kẹp không bị rung, chắc và đều.
• Không có từ trường đi lạc và không có từ hóa của dụng cụ cắt.

Số lượng
Tài khoản Giỏ hàng Trang chủ Facebook Youtube TOP