Giỏ hàng

Đèn camera VL-B SERIES

Thương hiệu: VS Technology
|

Số lượng

  • Adjustable lighting angle according to the object shape.
  • High brightness with direct light.
  • RoHS compliant.


Download Datasheet


MODEL NO.COLORDIMENSION OF LIGHTING AREA X (MM)DIMENSION OF LIGHTING AREA Y (MM)POWER CONSUMPTION (MAX.)
VL-B05015RRed501524V / 1.2 W
VL-B05015WWhite501524V / 1.9 W
VL-B05015BBlue501524V / 2.1W
VL-B05015IR850IR850501524V / 2.7 W
VL-B10015RRed1001524V / 2.5 W
VL-B10015WWhite1001524V / 3.8 W
VL-B10015BBlue1001524V / 4.1 W
VL-B10015IR850IR8501001524V / 5.3 W
VL-B10015UV395UV3951001524V / 6.0 W
VL-B15015RRed1501524V / 3.7 W
VL-B15015WWhite1501524V / 5.7 W
VL-B15015BBlue1501524V / 6.4 W
VL-B20015RRed2001524V / 5.1 W
VL-B20015WWhite2001524V / 7.4 W
VL-B20015BBlue2001524V / 8.1 W
VL-B07530RRed753024V / 3.9W
VL-B07530WWhite753024V / 8.1W
VL-B07530BBlue753024V / 8.4W
VL-B10030RRed1003024V / 5.0 W
VL-B10030WWhite1003024V / 11.2 W
VL-B10030BBlue1003024V / 12.3 W
VL-B11055WWhite1105524V / 16.7 W
VL-B11055IR850IR8501105524V / 17.2 W
VL-B11055UV395UV3951105524V / 19.8 W
VL-B20030RRed2003024V / 8.5 W
VL-B20030WWhite2003024V / 21.4 W
VL-B20030BBlue2003024V / 24.8 W
VL-B30030RRed3003024V / 11.9 W
VL-B30030WWhite3003024V / 30.0 W
VL-B30030BBlue3003024V / 30.0 W
VL-B30030UV395UV3953003024V / 31.8 W
VL-B150100R-2Red15010024V / 24.0 W
VL-B150100W-2White15010024V / 30.0 WTài khoản Giỏ hàng Trang chủ Facebook Youtube TOP