카트

SMC KQ2VT, KQ2UD, KQ2ZD, KQ2ZT

供应商: SMC Kr
|
SMC 多头气体连接器 – KQ2VT、KQ2UD、KQ2ZD、KQ2ZT 系列。

수량

KQ2VT

 

Use for outside diameter pipe

(mm)

Lace connection

Model

 

 

4

R 1/8

     KQ2VT04-01S

R 1/4

                    -02S

R 3/8

                    -03S

6

R 1/8

   KQ2VT06-01S

R 1/4

                   -02S

R 3/8

                   -03S

8

 

R 1/8

   KQ2VT08-01S

R 1/4

                   -02S

R 3/8

                  -03S

R 1/2

                  -04S

10

R 1/4

  KQ2VT10-02S

R 3/8

                  -03S

R 1/2

                  -04S

12

R 1/4

  KQ2VT12-02S

R 3/8

                  -03S

R 1/2

                  -04S

KQ2UD

 

Use for outside diameter pipe

(mm)

Lace connection

Model

 

4

R 1/8

                             KQ2UD04-01S

R 1/4

                                           -02S

6

R 1/8

                             KQ2UD06-01S

R 1/4

                                           -02S

KQ2ZD

 

Use for outside diameter pipe

(mm)

Lace connection

Model

 

4

R 1/8

     KQ2ZD04-01S

R 1/4

                    -02S

R 3/8

                    -03S

6

R 1/8

   KQ2ZD06-01S

R 1/4

                   -02S

R 3/8

                   -03S

8

 

R 1/8

   KQ2ZD08-01S

R 1/4

                   -02S

R 3/8

                  -03S

R 1/2

                  -04S

10

R 1/4

  KQ2ZD10-02S

R 3/8

                  -03S

R 1/2

                  -04S

12

R 1/4

  KQ2ZD12-02S

R 3/8

                  -03S

R 1/2

                  -04S

KQ2ZT

 

Use for outside diameter pipe

(mm)

Lace connection

Model

 

 

4

R 1/8

     KQ2ZT04-01S

R 1/4

                    -02S

R 3/8

                    -03S

6

R 1/8

   KQ2ZT06-01S

R 1/4

                   -02S

R 3/8

                   -03S

8

 

R 1/8

   KQ2ZT08-01S

R 1/4

                   -02S

R 3/8

                  -03S

R 1/2

                  -04S

10

R 1/4

  KQ2ZT10-02S

R 3/8

                  -03S

R 1/2

                  -04S

12

R 1/4

  KQ2ZT12-02S

R 3/8

                  -03S

R 1/2

                  -04S

Tài khoản Giỏ hàng Trang chủ TOP