카트

SMC KQ2U

供应商: SMC Kr
|
SMC Y 形气体连接器 – KQ2U 系列。

수량

KQ2U ( Union “Y”)

 

Use for outside diameter pipe
(mm)
Lace connectionModel
3.2M5 X 0.8     KQ2U23-M5
R 1/8                 -01S
R 1/4                 -02S
4M5 X 0.8    KQ2U04-M5
M6 X 1                 -M6
R 1/8                 -01S
R 1/4                 -02S
6M5 X 0.8     KQ2U06-M5
M6 X 1                 -M6
R 1/8                 -01S
R 1/4                 -02S
R 3/8                                  -03S
8R 1/8   KQ2U08-01S
R 1/4                 -02S
R 3/8                                      -03S
10R 1/4   KQ2U10-02S
R 3/8                 -03S
R 1/2                          -04S
12R 1/4   KQ2TU12-02S
R 3/8                 -03S
R 1/2                         -04S
16R 3/8     KQ2U16-03S
R 1/2                    -04S

KQ2U

 

Use for outside diameter pipe
(mm)
Model
3.2KQ2U23-00
4KQ2U04-00
6KQ2U06-00
8KQ2U08-00
10KQ2U10-00
12KQ2U12-00
16KQ2U16-00

KQ2U

 

Use for outside diameter pipe
(mm)
Model
AB
3.24KQ2U23-04
46KQ2U04-06
68KQ2U06-08
810KQ2U08-10
1012KQ2U10-12
1216KQ2U12-16
Tài khoản Giỏ hàng Trang chủ TOP