Giỏ hàng

Ống kính viễn tâm Kowa Series TC

Thương hiệu: Kowa
|

Số lượng

Ống kính viễn tâm Kowa Series TC cho camera công nghiệp

ModelFormat Size (Inch)MagnificationShooting MagnificationW.D (mm)MountShooting Range (mm)Size (mm)
4/312/31/1.81/21/3
LM1119TC0.5~1.0×0.5×/1.0×80/81.8CΦ82×151.5Φ82×151.5
LM1138TC2.0×2.0×80.6CΦ64×151.0Φ64×151.0
LM1120TC3.45~4.4×3.45×/4.0×/4.4×65.9/65.9/65.9CΦ57×180.0Φ57×180.0
LM1121TC1.725~2.2×1.725×/2.0×/2.2×114.8/111.4/109.4CΦ48×147.5Φ48×147.5
LM1122TC1.15~1.47×1.15×/1.3×/1.47×111.6/111.6/111.6CΦ50×123.9Φ50×123.9
LM1123TC0.69~0.88×0.69×/0.8×/0.88×111.0/111.0/111.0CΦ50×121.5Φ50×121.5
LM1125TC0.346~0.44×0.346×/0.4×/0.44×112.7/112.7/112.7CΦ51.5×142.3Φ51.5×142.3
LM50TC0.3~1.0×0.3×/1.0×193.4/81.8CΦ56×115.7Φ56×115.7 


Tài khoản Giỏ hàng Trang chủ Facebook Youtube TOP